PLAN RADA ZA 2006 GODINU

1. U suradnji sa drugim Udrugama zatraženo je od Grada Dubrovnika zapošljavanje jedne osobe u prostore udruge tijekom jutra, kako bi svi zainteresirani imali se gdje i kome obratiti. Ta osoba bi ujedno bila i tajnik-administrator za sve Udruge i koja bi se obučila za kvalitetno pisanje programa za razne natječaje , za što imamo potporu Udruge «Deša» koja takve seminare i održava.

NASTOJATI KAO PRIORITET TO I OSTVARITI

2. Stupiti u pregovore sa HZZO-m i pokušati trajno riješiti pitanje putnih troškova svim oboljelim i njihovim pratiteljima za liječenje i kontrole u Zagrebu.

BITI UPORNI U SVOJIM TRAŽENJIMA

3. Raznim akcijama i kontaktima , SVIH članova , nastojati potaknuti privredne subjekte na uključenje u akciju prikupljanja sredstava za kupnju stana. Svaka ideja je dobrodošla

POKUŠATI OSTVARITI BROJKU OD 300.000,00 kn DA BISMO KRENULI U PREGOVORE O KUPNJI

4. Vezano za sekciju reumatoidnog artritisa , dio posla je već obavljen, ali treba ga i formalizirat. U suradnji sa Športskim objektima Dubrovnik – bazenom , dobili smo suglasnost za korištenje malog bazena za djecu uz prisustvo roditelja , zbog vježbi koje im pomažu. Isto tako pokušati za to dobiti i stručnu osobu koja bi bila sa djecom.

NASTOJATI U POTPUNOSTI OSTVARITI PLANIRANO

5. Kao i do sada kvalitetno obilježiti sve prigodne datume i dane vezane za pojedine sekcije. O.B.Dubrovnik i COB-u biti na raspolaganju za njihove eventualne potrebe , a od njih tražiti sve što nam mogu pružiti u smislu naših potreba. Humanitarni koncert u prosincu i dalje organizirati , za što i ovaj put treba istaći i pohvaliti Olju Lasić , na dosadašnjem trudu u organizacijama istih. Angažirati što veći broj roditelja u radu Udruge , kako bi taj rad bio što vrijedniji svima.

OSTVARITI U POTPUNOSTI !!!!!!!!!  

Plan rada za 2006. godinu predložen i jednoglasno usvojen na godišnjoj skupštini udruge, održanoj 29.ožujka.2006.