PLAN RADA ZA 2008. GODINU

1.  Redovan rad Udruge:

 • obilježavanje svih važnih datuma vezanih uz rad Udruge ( Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti; Tjedan svjesnosti o celijakiji; Svjetski dan astme; Dan artritisa )
 • obnavljanje ugovora sa športskim objektima o korištenju bazena,
 • omogućavanje djeci i po jednom roditelju besplatan «abonamenat» za gradski prijevoz
 • organizacija tradicionalnog humanitarnog koncerta
 • sudjelovanje u skupovima , manifestacijama u svrhu suradnje sa lokalnom upravom i drugim sličnim udrugama i organizacijama,
 • članstvo u krovnim udrugama za pojedine bolesti
 • više se posvetiti letcima i brošurama vezanim za djelovanje udruge radi upoznavanja šire javnosti i roditelja koji se susreću sa zdravstvenim problemima djece

2.  Opremanje stana u Zagrebu:

 • opremanje kupljenog stana za potrebe bolesne djece u Zagrebu i useljenje, krajnji rok 29. veljače,2008.
 • nastaviti s materijalnom pomoći u vidu ustupanja stana na korištenje obiteljima s potrebom liječenja djece u Zagrebu
 • osigurati proračunska sredstava za plačanje režija istog za narednu godinu
Korisnici stana i dalje mogu biti isključivo djeca upućena po preporuci ili sa pedijatrijskog odjela Opće Bolnice Dubrovnik, te članovi Udruge.

3.  Nabavka automobila za potrebe Udruge:

 • nabavka automobila za potrebe putovanja na relaciji Dubrovnik – Zagreb – Dubrovnik
 • osigurati sredstva za kupovinu osobnog vozila koje će se ustupati roditeljima za prijevoz oboljele djece kojima drugi vid prijevoza predstavlja poteškoću ili prijevoz kroz Zagreb radi izbjegavanja javnog gradskog prometa
 • ostvarenju cilja mogu pridonijeti i sponzoriranja u naravi ( ustupanjem promotivnog vozila Udruzi na korištenje)

4.  Stupanje u članstvo u EUROPEAN ASSOCIATION FOR CHILDREN IN HOSPITAL

 • sudjelovati na konferenciji u Helsinkiju i prezentirati dosadašnji rad udruge, te opravdati kandidaturu za članstvo
 • izraditi promotivne materijale i prezentacije za isto na engleskom jeziku

5.  Liječenje izvan Hrvatske:

 • osigurati stručnu financijsku pomoć za usklađivanje sa zakonom i razradu načina dodjele sredstava i refundiranja sredstava, te održivosti fonda sredstava za tu namjenu
 • sredstva iz ovog fonda mogu se koristiti samo i isključivo za liječnje oboljele djece izvan Hrvatske, kada je u Hrvatskoj nemoguće obaviti liječenje ili operativni zahvat
 • pokrivanje troškova liječenja ( najčešće hitne operacije) djece izvan Hrvatske vršit će se iz formiranog fonda sredstava kapitalnih projekata
 • sredstva će se prikupljati raznim akcijama s posebnom naznakom svrhe prikupljanja, medijskim promocijama, koncertima, aukcijama i sl

6. Financijska pomoć:

 • financijska pomoć i dalje će se pružati u vidu jednokratne financijske potpore obiteljima s oboljelom djecom, isključivo u svrhu nabavke lijeka, cijepiva, uređaja (npr. inhalatora i sl.) , medicinskih pogamala i to u dogovoru s liječnikom i uz predočenu liječničku potvrdu
 • financijska pomoć dodijeljivat će se iz fonda za financijsku potporu u skladu s trenutnim mogućnostima, a iznimno iz osnovnog fonda za rad udruge ako to bude moguće

7.  Laička psiho socijalna pomoć:

 • psiho socijalna pomoć i dalje će se pružati prvenstveno u vidu redovitih sastanaka i druženja članova Udruge ili pojedinih skecija Udruge
 • razmjenom iskustva i prisustvom liječnika na druženjima
 • animacijom, radionicama, kreativnim radom, edukativnim predavanjima, tečajevima i sl
 • organiziranjem radionica za djecu, izložbi njihovih radova, predstavama i sl
 • podijelom darova bolesnoj djeci u za to prikladnom bladanskom razdoblju
 • organiziranim druženjem sa srodnim Udrugama na razini Hrvatske

8.  Profesionalna psiho socijalna pomoć:

 • pronaći stručnu osobu za kontinuirano pružanje psiho socijalne pomoći djeci i roditeljima (psihoterapeuta, psihologa, defektologa ili sličnog zvanja)
 • organizirati predavanja specijalista ( po potrebi ugošćavanje istih ) vezanih za problematiku borbe obitelji s bolesti
 • organizirati predavanja liječnika specijalista ( po potrebi ugošćavanje istih ) vezanih za konkretne dječje bolesti