Hrvatski    English
  
- MAPA WEBA
- PRAVA DJECE
- PRISTUPNICE
- KAKO DO NAS?
- ARHIVA DOGAÐAJA
- DONATORI


 
Free Page Rank Tool
 
   
 
     
 
 

  Što je autizam?

Autizam je kompleksan i sveobuhvatni razvojni poremećaj koji traje cijeli život. Donosi teškoće u socijalnoj interakciji (nezainteresiranost ili slabije zanimanje za igru i druženje s drugima), u verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji (negovor ili zaostajanje u govoru, doslovno shvaćanje, drugačije razumijevanje) i imaginaciji (suženi interesi, neobične aktivnosti i ponašanja, ponavljajuće radnje). Nerijetko su, uz autizam, prisutne teškoće senzorne integracije.

  Učestalost autizma

Poremećaji iz autističnog spektra obuhvaćaju 6 od 1000 osoba. Češće se pojavljuju kod dječaka, u omjeru 3:1.

  Autistični spektar

Zbog postojanja različitih oblika i stupnjeva autizma govori se o autističnom spektru. Taj široki raspon stanja se službeno, prema važećoj međunarodnoj medicinskoj klasifikaciji, naziva kategorijom "Pervazivni razvojni poremećaji". U nju pripadaju: dječji autizam, atipični autizam, Hellerov sindrom, poremećaj hiperaktivnosti povezan s duševnom zaostalošću i stereotipnim kretnjama, Aspergerov sindrom, ostali poremećaji razvoja u djetinjstvu i pervazivni razvojni poremećaj, nespecifični. Poremećaji koji se odlikuju sličnim ponašanjima, primjerice, su Rettov sindrom, koji je do otkrivanja uzroka činio dio spektra, i X fragilni sindrom.

  Kako prepoznati autizam?

Simptomi poremećaja iz autističnog spektra pojavljuju se u prve tri godine života, najčešće između druge i treće godine. Valja obratiti pažnju na to ima li dijete teškoće u druženju i igranju s drugom djecom, ponaša li se kao da ne čuje, odnosno odaziva li se na svoje ime, pokazuje li otpor prema učenju i otpor prema promjenama u rutini, koristi li se radije gestom nego govorom kad nešto želi, izbjegava li pogled u oči, je li neuobičajeno vezano za objekte ili dijelove tijela, okreće li često predmete i je li potreseno ukoliko se u toj aktivnosti prekine, igra li se neprestano čudnih igara i ponavlja li ih, drži li se po strani...

  Kako pristupiti autizmu?

Uz stručan defektološki rad, prihvaćanje okoline, te puno ljubavi, pažnje i strpljenja od rane dobi, moguće je postići jako puno. Važno je naglasiti kako se autizam ne liječi medikamentima, nego se ciljano radi na prilagođavanju ponašanja i shvaćanja svijeta oko sebe društveno prihvatljivim vrijednostima. Sve više je priča iz svijeta o autistima koji završavaju škole, fakultete i osposobljavaju se za zanimanja, no kako bi to postalo pravilo i kod nas potrebna je potpora društva, a ono autiste može poduprijeti, prije svega, prihvaćanjem.

  Razumijeti autizam

Često se za osobe s autizmom kaže kako su u svom svijetu. Autisti žive u istom svijetu kao i svi drugi, samo ga doživljavaju na drugačiji način. Ukoliko ih društvo ne prihvaća, nije čudno što su izolirani. Pristupa li im se na adekvatan način, moguće je ući u njihov svijet. Kaže se da su neemotivni i hladni, no najčešće su preemotivni. Bliskim osobama itekako znaju pokazati emocije.
Nepravedno ih se smatra agresivnima, a nisu ništa agresivniji od prosječnih ljudi.
Dio osoba s ovim poremećajem ima mentalnih poteškoća, no među autistima su i osobe s izrazito visokim intelektualnim sposobnostima, koji zadivljuju svojim znanjem.
Oni koji godinama rade s autistima, i onima odrasle dobi, kažu kako su izuzetno dobri radnici i odrađuju dane zadatke, čak s više predanosti od neurotipičnih osoba. Mogu biti izuzetno dobri i učenici i radnici i zaposlenici.
Sustav ih najčešće izolira, onemogućujući im druženje s vršnjacima ograničavanjem njihova boravka u redovnim vrtičkim ili školskim programima. Međutim, djeci s autizmom je upravo boravak među vršnjacima nužan kako bi naučila socijalne vještine i kako bi se prilagodila društvu.